H.C. Andersen

Til Deres Kongelige Höiheder Prinds Frederik Carl Christian og Prindsesse Wilhelmine Marie

Mel. Ung Adelsteen paa Thinge stod.

Midt i den dybe, salte Sö

Vort Danmark staaer, liig Blomsterbede,

Her bygger Svalen under Ö,

Ja, Troskabs Fugl har her sin Rede;

Saa vidt omkring flöi Fuglen frem,

Men Danmark er dens bedste Hjem.

Mens fjerne Lande Storme fik,

Der splitted’ Fredens Blomsterkrandse,

Her Rusten bort fra Rugen gik

Og satte sig paa Sværd og Landse;

Her Folk og Drot fandt Held og Ro,

Thi Hjertet kan paa Hjertet troe.

I Kongen vi en Fader fik,

Hans Börn, o Danmark, ere dine,

To, nærmest fra hans Hjerte gik,

Hil Frederik og Wilhelmine!

Beskjærm, o Naadens Gud, de To,

For Danmarks Held, for Frederiks Ro!

Til Deres Kongelige Höiheder Prinds Frederik Carl Christian og Prindsesse Wilhelmine Marie

Først kendte tryk i Sange i Anledning af Hans Majestæt Kongens Födselsfest. Afsjungne i det Kongelige Kjöbenhavnske Skydeselskab og Danske Broderskab den 7de Februar 1833, som den fjerde af syv sange. BFN 220

448
Prinds Frederik … Marieprins Frederik, den senere kong Frederik 7. og kong Frederik 6.s yngste datter, prinsesse Vilhelmine Marie, blev gift 1828 (og skilt 1837).
Ung Adelsteen … stodsang fra T. Thaarups syngespil Peters Bryllup, 1793, med musik af J.A.P. Schulz; opført første gang på Det Kgl. Teater samme år.
under Öher: formel uden egentlig betydning, hvis formål er at få verslinjens rytme og rim til at passe, kendt fra især folkeviserne.
Mens fjerne … Fredens Blomsterkrandsevel hentydning til julirevolutionen 1830 i Frankrig.
Rusten … Landseder spilles her på to betydninger af substantivet rust, dels ‘plantesygdom’ og dels ‘porøst lag på overfladen af jern og stål’.
Drotkonge, hersker.
Kongenkong Frederik 6.
Frederik(s)kong Frederik 6.

Del

[Sassy_Social_Share]