H.C. Andersen

Til Deres Majestæt Enke-Dronningen

Mel. Bertrands Afsked.

Hvert Laug, hver Stand eet Broderskab skal være,

Saa blev’ de under Fjenders Kugle-Regn!

De gyldne Led – hvert blev til Gavn og Ære –

En Kjæde slutte, den er Styrkens Tegn!

I Kjæden funkler Danmarks Konge-Krone,

Med Slægter vexle Navne-Ziffret der!

:|: Og stemmer end det ny til Glædens Tone,

Det sidst Forsvundnes Minde rörer hver! :|:

Hvor mangen Söndag er ei Folket draget

Til Frederiksberg, der smukt Musikken klang,

I Havens smaa Canaler vaied’ Flaget,

Der seiled’ Kongen under Bögens Hang,

Kong Fredrik og Maria, begge glade,

Og paa det friske Grönsvær Folket stod,

:|: Et Hurra löd og alle Hjerter bade

Slig Mindets Blomst i Hjertet fæster Rod! :|:

Fra Slots-Balkonen Roeskild’ Spiir man kjender,

Der hen seer Du, som deelte hver hans Sorg!

Nu lyder Skud og Sang, Dig den man sender,

Maria, Dronning! Sangen naaer Din Borg!

Et gudhengivent Sind har ingen Smerte,

Dig hilse vi, som för saa mangen Gang!

:|: Og hvad fra Hjertet kommer gaaer til Hjerte,

Om Ordet selv er kun en fattig Sang! :|:

Til Deres Majestæt Enke-Dronningen

Først kendte tryk i Sange til det Kongelige Kjöbenhavnske Skydeselskabs og danske Broderskabs Trehundredaars Jubelfest ved dets aarlige Fugleskydning den 30 Juni 1842, som den tredje af fem sange. BFN 422

55
Enke-DronningenMarie Sophie Frederikke; enke efter kong Frederik 6.
Bertrands Afskedanonymt digt, som forherliger den franske general H.G. Bertrands loyalitet, idet han ledsagede kejser Napoleon 1. i dennes forvisning til øen Skt. Helena 1815; visen er angiveligt blevet sunget på C.E.F. Weyses melodi fra 1826 til »Der er et Land, dets Sted er høit mod Norden«, førstelinjen af C.J. Boye »Sang for danske« fra sørgespillet Svend Grathe, 1825.
(Navne-)Ziffretchifferet; navnetrækket, monogrammet.
Haven(s)Frederiksberg Have ved Frederiksberg Slot.
Hangnedhængende løv.
Kong Frederik og Mariakong Frederik 6. og dronning Marie Sophie Frederikke.
badebad.
Roeskild’ Spiirhentydning til Roskilde Domkirke, hvor kong Frederik 6. blev begravet.

Del

[Sassy_Social_Share]