H.C. Andersen

Til Deres Majestæt Kongen

Mel. Vift stolt paa Codans Bølge.

Vor Tid er Aandens Dage,

Og Fred’rik den forstod,

Frem saae han, ei tilbage,

Thi han er Danmark god.

Husk vel, hvad godt han bragte,

Er vor Tid vorden Old,

Da vil den Sæd, han lagde,

End bære tusindfold!

En Kongekrone tynger,

Tung er den gyldne Glands,

Naar Kjærlighed ei slynger

Om den sin Blomsterkrands.

Du har det selv Dig tolket,

Den bedste Glands, Du veed,

Er Kjærlighed hos Folket

Og egen Hjerte-Fred.

Dit Hjerte vi forstode,

Ved det dit Navn er stort;

Hav Tak for alt det Gode,

Som Du har Danmark gjort!

Gid seent vor Kind maa gløde

I Smerten ved dit Savn!

Gid her vi tidt maae møde,

Høit jublende dit Navn!

Til Deres Majestæt Kongen

Først kendte tryk i Sange i Anledning af Hans Majestæt Kongens allerhøieste Fødselsfest. Afsjungen i det Kongelige Kjöbenhavnske Skydeselskab og Danske Broderskab den 1ste Februar 1838, som den første af tre sange. BFN 311

522
Kongenkong Frederik 6.
Vift stolt paa Codans Bølgeførstelinje af B.S. Ingemanns digt »Til Dannebroge« fra Julegave. En Samling af Digte, 1816; melodi af D.V.R. Bay, 1817.
vorden Oldblevet fortid.
End (bære)endnu.

Del

[Sassy_Social_Share]