H.C. Andersen

Til Digteren H. P. Holst

(Efter Giennemlæsningen af hans i disse Dage udkomne »Digte«)

Jeg læste dine Digte Blad, for Blad,

Og til en Foraars Løvsal blev min Stue.

Jeg følte mig, saa hyggelig, saa glad,

Alt hvad Du sang, saa klart jeg kunde skue,

Liig en Erindring af mit eget Liv,

Giengivet i en duftende Novelle;

Du taler til dit Barn og til din Viv –!

O Gud, saa yndigt kan jeg ei fortælle!

Forstandens Værk og Phantasiens Spil,

De ældes, baade Billede og Ramme;

Hvad Hiertet giver, altid leve vil,

Thi Hiertet bliver i hver Tid det samme.

Tak for din bløde, hiertelige Sang,

Nu paa en Tid, saa travl og beesk i Aanden.

Kom! – Vi, som mødes ved eet Maal engang,

Lad os alt her hinanden række Haanden.

Husk hver: at Konsten skiller ikke ad,

Den er ei Babelstaarn, men Jacobs Stige!

Tak for hvert ungdomsfriskt og dybtfølt Qvad;

I Stilhed mange Hierter Tak Dig sige!

Til Digteren H. P. Holst (Efter Giennemlæsningen af hans i disse Dage udkomne »Digte«.)

Først kendte tryk i Dagen, nr. 308, 28. december 1839. BFN 362

569
i disse Dage udkomne »Digte«H.P. Holst Digte. Første Samling, med 1840 på titelbladet.
Foraars Løvsaljf. digtsamlingens første del, »Livsforaar«.
paa en Tidpå én gang.
beesk i Aandenbitter, uvenlig, hadsk.
alt (her)allerede.
Babelstaarnjf. 1. Mosebog 11,1-9.
Jacobs Stigejf. 1. Mosebog 28,12.

Del

[Sassy_Social_Share]