H.C. Andersen

Til Etatsraad Hornemann fra Studenterforeningen den 20. October 1838

Mel.: Der er et Land, dets Sted er høit mod Norden.

Her i Dit Hjem, her i Din stille Have,

Hvor Blomsterlivet aander fjernt og nær

Og takfuldt bringer Dig sin sidste Gave

I Asterkrandsens rige Farveskjær, –

I denne Have med Betydning lyder

Den Sang, som stolt skal tone til Din Lov:

Din Hæder knyttet er – saa Sangen tyder

Til Danmarks Have, til dets Bögeskov!

Du förte os i Herthas skjönne Dale

Og tyded os den rige Billedskrift,

Du tolked os Naturens höie Tale

I Bögens Susen som i Græssets Vift;

Men i Dit Hjerte læste vi tillige,

Der stod en Skrift, saa elskelig og from:

Den gjemte trolig vi, Du Elskelige!

Den blev vor Sjæls, vor Tankes Helligdom!

Hvad Stort Du virket har i Aandens Riger,

Lad Verden derom tale til Din Priis:

Den Jubel, som fra os mod Stjernen stiger,

Vi bringe Faderen paa barnlig Viis!

Lad som en Offerduft fra Blomstervrimlen

Den södt Dig qvæge i Din Aftens Ro

Og vidne höit for Jorden og for Himlen,

At Kjærligheden freder om Din Bo!

Til Etatsraad Hornemann fra Studenterforeningen den 20. October 1838

Først kendte tryk: lejlighedstryk, afsunget ved fakkeltoget til J.W. Hornemann i Botanisk Have. BFN 331

540
Hornemannbotaniker J.W. Hornemann var direktør for Botanisk Have 1817-1839 og kunne 20. oktober 1838 fejre sit 50-års studenterjubilæum.
Studenterforeningenforening stiftet i 1820 »til Videnskabelighed og Brodersinds Fremme« af beboere på kollegiet Regensen; foreningen holdt i begyndelsen til i lejede lokaler på Store Købmagergade i København.
Der er et Land … Nordenførstelinjen af C.J. Boye »Sang for danske« fra sørgespillet Svend Grathe, 1825, med musik af C.E.F. Weyse, 1826.
Din stille HaveBotanisk Have.
Betydningeftertryk, stærk betoning.
tyderudtrykker.
Herthas skjönne DaleHerthadal ved Lejre.
qvægelindre, forfriske.
Bobolig, hjem.

Del

[Sassy_Social_Share]