H.C. Andersen

Til Hendes Majestæt Enkedronning Marie Sophie Frederikke

Mel. Der er et Land, dets Sted er höit mod Norden.

Der var en Tid, da under Havens Hække,

Ved Frederiksberg, paa Baaden Flaget gled,

I Jubel Drot og Dronning sad der begge,

Af Folket seet i patriarkisk Fred;

Nu er i Haven tyst, Du sidder ene,

Og Tidens Storme selv til Danmark naaer,

Men Troskabs Træet her har stærke Grene,

Du seer det, som Du saae det i din Vaar.

Seer Drot og Folk i ædel Villie lige,

Der er en Styrke i slig Trofasthed,

Du hörer Danmarks Navn i Hæder stige,

Nordstjernen liig, den aldrig skal gaae ned,

Dansk blev din Tanke ved Kong Frederiks Side,

Dansk blev dit Hjerte i det danske Land,

Naar Danmark leed, dit Hjerte maatte lide,

See Fred og Solskin over Danmarks Strand!

Til Hendes Majestæt Enkedronning Marie Sophie Frederikke

Først kendte tryk i Sange i Anledning af Hans Majestæt Kongens allerhøieste Fødselsfest. Afsjungne i det kongelige kjöbenhavnske Skydeselskab og danske Broderskab den 11te October 1849. BFN 552

138
Marie Sophie Frederikkeenke efter Frederik 6., der døde 1839.
Der er et Land … Nordenførstelinjen af C.J. Boye »Sang for danske« fra sørgespillet Svend Grathe, 1825, med musik af C.E.F. Weyse, 1826.
Drotkonge, hersker.
Dansk blev din TankeMarie Sophie Frederikke blev født i Hanau, i den tyske provins Hessen-Nassau.

Del

[Sassy_Social_Share]