H.C. Andersen

Til J. P. E. Hartmann

22. Mai 1874

Mel: »Der er et Land, dets Sted er høit mod Norden!«

Velan, lad os de gamle Minder skue!

Sankt Annaplads forandres i en Hast.

– Der klang Musik fra Organistens Stue,

Man sang: »Kong Christian stod ved høien Mast

Af Bedstefader var den sat i Tone,

Den lille Sønnesøn sang barnlig med,

Og ude i Kastanietræets Krone

Tog Folkesangens Fugl sit Arnested.

Den gjennem Ruden saae paa dem derinde,

Saae Snillets Runer lagt om Barnets Mund,

Et Tegn: det Barn Guldhornene skal finde,

Ja Sangens Guld i Folkets Hjerte-Grund.

– Og det er skeet! – Hør! ud fra Nordens Skove,

Fra Kæmpegraven lyder Skjoldeklang,

Flyv, Fugl, flyv over Furresøens Vove

Og syng, vi elske din og Hartmanns Sang.

Saa dansk og hjemlig klinge disse Toner.

Tak for hver Sang, fra Liden Kirstens Qvad

Til Nordens Tone-Storm i Granens Kroner,

Der melder Slaget høit ved Stiklestad.

Du løfted Gurreslot fra Mosegrunden;

Du kaldte Sulamith fra Østerland,

Du løste Hjertets Sang i Barnemunden

– Ja, Norden eier Sangens Hindostan.

Her reistes Kunstens underfulde Kirke

Fra Nordkap ind paa Danmarks grønne Strand,

Den er vor Magt, et Nordens Dannevirke,

Hil der enhver af Gud indviet Mand.

Hil Dig, vor Ven, beskeden, mild og stille,

Mens op mod Himlen Danmarks Navn Du bar.

Gud gav Dig Barne-Sind og Aandens Snille,

Du og din Sang en evig Ungdom har!

Af Til J. P. E. Hartmann

Først kendte tryk i Samlede Skrifter. Femtende Bind. BFN 675

242
14de Mai … EleverJ.P.E. Hartmann, som havde fødselsdag 14. maj, var fra 1827 til ca. 1842 lærer på Sibonis Musikkonservatorium.
Flyv Fugl … Vovefra Chr. Winthers Digte, 1828; sat i musik af Hartmann i forbindelse med Musikforeningens første prisopgave i 1837.
Vovebølge; her hav, sø e.l.
Kjerterkerter; stearin- el. vokslys.
Vexelsangsang, hvor to el. flere kor el. sangere skiftes til at synge.
Jennaro(s)hovedpersonen i H.C. Andersens opera Ravnen eller Broderprøven, 1832, med musik af Hartmann.
CorsarerneHenrik Hertz’ opera Corsarerne, opført første gang på Det Kgl. Teater 23. april 1835, med musik af Hartmann.
ved Kong Fredriks Gravmåske hentydning til H.C. Andersens »Sørge-Cantate over Høisalig Kong Frederik den Sjette. Sat i Musik af J. P. E. Hartmann, afsungen ved Sørgefesten i Studenterforeningen den 28de Januar 1840« (BFN 367; se side 16 ff.).
Skjærsommer-Nat ved GurreHartmann satte musik til J.L. Heibergs Syvsoverdag, 1840, hvor anden akt foregår ved ruinerne af det kongelige jagtslot Gurre i Nordsjælland.
SørgemarschenHartmann komponerede Sørgemarch ved Thorvaldsens Bisættelse, 1844.
ved Viv og Børnmed sin første hustru, Emma Sophie Amalia, som døde i 1851, fik Hartmann i alt syv børn.

Til J. P. E. Hartmann. 22. Mai 1874

Først kendte tryk: lejlighedstryk, sunget ved festen for J.P.E. Hartmann på Den Kgl. Skydebane i anledning af hans 50-års-jubilæum som organist. BFN 1035

435
Der er et Land … Nordenførstelinjen af C.J. Boye »Sang for danske« fra sørgespillet Svend Grathe, 1825, med musik af C.E.F. Weyse, 1826.
Velanudtryk, der bruges som opmuntring el. tilskyndelse til at gøre noget.
Sankt AnnapladsHartmann boede på Sankt Annæ Plads, tæt ved Amalienborg i København.
Kong Christian stod ved høien Mastromancen »Kong Christjan stoed ved høien Mast« fra Johannes Ewalds syngespil Fiskerne, 1779, med musik af J.E. Hartmann, J.P.E. Hartmanns farfar.
Arnestedbolig.
Snillet(s Runer)evner, færdigheder.
Guldhornenehentydning til Oehlenschlägers romance »Guldhornene«, Digte, 1803, om fundet og tyveriet af de to guldhorn.
Flyv, Fugl … Vovefra Chr. Winther Digte, 1828, sat i musik af J.P.E. Hartmann i forbindelse med Musikforeningens første prisopgave i 1837.
Vovebølge; her hav, sø e.l.
Liden Kirstens QvadHartmann satte musik til H.C. Andersens opera Liden Kirsten, opført første gang på Det Kgl. Teater 12. maj 1846 (BFN 487).
Slaget … Stiklestadslaget ved Stiklestad i Norge 29. juli 1030; Hartmann satte musik til »Slaget ved Stiklestad« fra slutningen af fjerde handling i Oehlenschlägers tragedie Olaf den Hellige, 1838.
GurreslotHartmann satte musik til J.L. Heibergs Syvsoverdag, 1840, hvor anden akt foregår ved ruinerne af det kongelige jagtslot Gurre i Nordsjælland.
Sulamith fra Østerlandhentydning til Hartmannns sangsamling Sulamith og Salomons Sange, 1850, skrevet til et udvalg af Ingemanns digte.
HindostanHindustan; egentlig oprindelig betegnelse for Nordindien, landområdet mellem Vindhyabjergene og Himalaya; her: vidunderlige, eventyrlige rige.
Dannevirkefæstningsanlæg i Slesvig, hvis ældste dele stammer fra 650; udbygget i flere omgange. Det mistede sin militære betydning i 1300-tallet, men blev et nationalt symbol under Treårskrigen, 1848-1850.

Del

[Sassy_Social_Share]