H.C. Andersen

Til Kongehuset

Mel. Beskjærm vor Konge, store Gud.

Den oldenborgske Hertug red

Fra Borgens Led.

Ved maan’klar Nat i Skoven grön,

Der Elverpigen slank og skjön

Et gyldent Drikkehorn ham böd

Med Troldoms Mjöd;

Men bort han smed den fule Drik,

Og jog i samme Öieblik

Afsted! det dundred’ under Hov

I dunkle Skov.

Guldhornet han saa mandig stolt

I Haanden holdt.

Paa Skyens Kant han Syner saae,

En Slægt med Kongekroner paa,

Hans Afkom, og med den er skeet,

Som han har seet.

Paa Mindets Himmel for os staaer

Hvad han har forudseet i Vaar. –

Besynges skal ved bredfyldt Kruus

Vort Kongehuus.

Kong Christiern, Kraftens vilde Aand,

Hver Borgers Ven,

Staaer der, sin Tids Laokoon.

Hvad Stort er, hævdes skal igjen!

Skue tredie Christian, oplyst god

Og Luthers Ven;

Han traadte Tidslen med sin Fod,

Frit Troens Palme skjöd sin Rod;

Han sang: Gud er saa fast en Borg

I Fryd og Sorg.

Kong Christian staaer ved höien Mast

I Rög og Damp. –

See tredie Fred’rik kjæmper fast,

Paa Volden er han, op til Kamp!

»Her i min Rede vil jeg döe,

I Rög og Damp!«

– I Trældom Bondens Taarer flöd,

Vor Konges Fader Stemmen löd,

Der Kjærlighed og Mildhed böd,

Han Aaget bröd.

Og nu – nævn Dannerkongens Daad,

Vor Fred’riks Id.

Han kaldte Folket i sit Raad,

Han löd sit Hjerte og sin Tid.

Gud holde i sin Varetægt

Ham og hans Slægt,

Dig Christian, Snillets ædle Ven,

Dig Ferdinand! – Lyd höit igjen

Vort Hurraraab, som Stormens Suus,

Hil Kongens Huus!

Til Kongehuset

Først kendte tryk: lejlighedstryk med titlen Sange i Anledning af Hans Majestæt Kongens allerhøieste Fødselsfest. Afsjungen i det Kongelige Kjöbenhavnske Skydeselskab og Danske Broderskab den 7de Februar 1839, som den tredje af tre sange. BFN 339

550
Beskjærm vor Konge, store Gudførste linje af det afsluttende kor i J.L. Heibergs romantisk skuespil Elverhøj, 1828, med musik af Fr. Kuhlau; koret blev sunget til J.E. Hartmanns melodi til romancen »Kong Christjan stoed ved høien Mast« fra J. Ewalds syngespil Fiskerne, 1779.
Den oldenborgske Hertughertug Christian af Oldenburg, fra 1448-1481 dansk konge under navnet Christian 1.
Mjöddrik af vand, gæret honning og krydderier.
fulestygge, afskyelige.
bredfyldt Kruuskrus fyldt til randen.
Christiernkong Christian 2.
Laokoonantik skulptur af den trojanske præst Laokoon og hans to sønner, som på Apollons bud dræbes af slanger.
tredie Christian … Luthers veni 1521 oplevede den senere kong Christian 3. Luther under rigsdagen i Worms; under påvirkning heraf indførte han allerede fra 1525 reformationen i Tørning og Haderslev Len, og senere, i 1536, i resten af Danmark.
Gud er saa fast en BorgLuthers salme »Ein feste Burg is unser Gott«, 1528 (dansk »WOr Gud han er saa sterck en Borg«, 1533), med melodi af J. Klug, 1533.
551
Kong Christian staaer … Dampjf. romancen »Kong Christjan stoed ved høien Mast«, se ovenfor; der hentydes til kong Christian 4.
tredie Fred’rik … døemens adel og rigsråd flygtede under belejringen af København i forbindelse med Karl Gustaf-krigene 1657-1660, som endte med, at den danske konge tabte Skåne, Halland og Blekinge, forblev kong Frederik 3. i byen med de legendariske ord »Jeg vil dø i min rede«.
Vor Konges Faderkong Christain 7.
Vor Fred’riks Idkong Frederik 6.s gerning.
Christiankong Christian 8., Frederik 6.s fætter.
Ferdinandarveprins Frederik Ferdinand, Christian 8.s yngste bror.

Del

[Sassy_Social_Share]