H.C. Andersen
Fra Fædrelandet 1875

Til mine Landsmænd

De mange kjære, kjendte og ikke kjendte Venner her i Danmark, som ved Breve, Digte, Telegrammer og Udtalelser i Pressen have vist mig det hjertelige kjærlige Sindelag, med hvilket de Alle paa min halvfjersindstyveaarige Fødselsdag have tænkt paa mig, vilde jeg gjerne, hver især, sende min skriftlige Tak; men jeg har ikke Kræfter dertil og maa derfor samle min Tak i denne dybt følte Udtalelse. Hver især, Rig og Fattig, Gamle og Unge være velsignet for det Solskin de have forundt

Deres taknemmelige

H. C. Andersen.

Det vil glæde mig om denne min Takskrivelse blev optaget i Hovedstadens og Provindsbyernes Tidender.

Til mine Landsmænd

Trykt første gang i Fædrelandet, nr. 79, 7. april 1875. BFN 1051

Tekstrettelser i forhold til trykforlægget

573,3Breve, < Breve
573
halvfjersindstyveaarige FødselsdagH.C. Andersen fyldte 70 år den 2. april 1875.

Del

[Sassy_Social_Share]