H.C. Andersen

Til Thorvaldsen

Ved hans förste Besög i Studenterforeningen, den 13de October 1838

MEL: Jeg ønsker mig en yndig Viv!

October bliver man Student,

At sige, naar man staaer sin Pröve,

Kan Græsk og Romersk excellent,

Samt Archimedes Kunst udöve;

Fortælle snildt hvad Klio skrev –

Alt har vi skikkeligt forklaret,

Men Du fik stoltest Borgerbrev,

Thi Du i Marmor svared’.

Du blev Student, og Du kan troe,

Just i October maa det være.

Du hugged’ Dig igjennem jo,

Saa Talemaaden kom til Ære.

»Hvad giver op Du af Homer

Blev spurgt, og man jo vented’ Blade:

Da formed’ Du til Liv i Leer

Den hele Iliade.

Det Sprog, Praxiteles har talt,

Det talte Du, som ingen Anden,

Hvad Flaccus har i Toner malt,

Du plastisk gav, Du fatted’ Manden.

Du dristig Skjönhedscirclen slog,

Beregned’ alle Former nöie,

Og i Historien Du tog

Jo Klio selv den høie.

Man spurgte Dig i Christendom,

Og Du lod Stenen for Dig tale;

See Christus i vort Tempel kom,

Med Kraft og Mildhed at husvale.

Svar gav Du i Astronomie,

Saa selv Copernicus gjenleved’;

Dit Marmor-Ord er Poesie,

Slig Stiil har Du os skrevet.

Dansk og Latin med Marmor-Ord,

Du talte, saa det Döde leved’.

De bleve hört i Syd og Nord,

Stolt Danmarks Moderhjerte bæved’.

Den yngste Kreds Du om Dig seer,

Hvert Öie er en Glædens Kjerte.

Hvo elsker og beundrer meer,

End just det unge Hjerte!

Til Thorvaldsen. Ved hans förste Besög i Studenterforeningen den 13de October 1838

Først kendte tryk: lejlighedstryk. BFN 330

538
Studenterforeningenforening stiftet i 1820 »til Videnskabelighed og Brodersinds Fremme« af beboere på kollegiet Regensen; foreningen holdt i begyndelsen til i lejede lokaler på Store Købmagergade i København.
Jeg ønsker mig en yndig Viv!førstelinje i J.L. Heibergs sang fra 23. scene i vaudevillen Kjöge-Huuskors, 1831, med musik af L. Zinck.
Archimedes Kunstmatematik.
KlioKleio; i græsk mytologi historieskrivningens muse.
Borgerbrevegentlig skriftligt bevis for, at man har løst borgerskab og dermed har ret til at drive borgerlig næring; her måske nærmere bevis for, at man er akademisk borger.
hugged’ Dig igjennemklarede dig igennem (med store anstrengelser).
Homerifølge traditionen forfatter til de oldgræske eposer Iliaden og Odysseen.
Praxitelesgræsk billedhugger.
Flaccus … plastisk gavden romerske forfatter Gajus Valerius Flaccus er forfatter til det episke digt Argonautica om Jason, som ifølge græsk mytologi i spidsen for argonauterne drog til Kolchis ved Sortehavet på skibet Argo for at hente det gyldne skind; Thorvaldsens internationale gennembrud i Rom er netop en statue af Jason fra 1802-1803.
plastisk gavfremstillede som statue, skulptur.
husvaletrøste, lindre, opmuntre.
Copernicusden polske astronom N. Kopernikus påviste i starten 1500-tallet, at solen og ikke jorden er universtes faste midtpunkt.
539
Kjertekerte; stearin- el. vokslys.
Hvohvem.

Del

[Sassy_Social_Share]