H.C. Andersen

Til Ungdommen

Er ei vor Barndom en Trylleborg

Med Billeder, Blomster og Glæde?

O nei! den har ogsaa sin bittre Sorg,

Hvo græder, som Barnet kan græde!

Men er man ældre, hiin Sorg staaer let;

Husk altid derpaa i Sorgen,

Den svinder, som Taaren Du har grædt,

Let synes den Dig imorgen.

Seil derfor modig paa Livets Elv,

Dens Kyst er ei altid øde;

Hold fast ved din Gud, hold fast ved Dig selv

Saa gaaer Du din Lykke imøde!

Til Ungdommen

Først kendte tryk: forord til Det gyldne Alphabet. En Gave for Confirmander.

To Digte af J.H. Hansen, september 1840. BFN 384

30
Hvohvem.

Del

[Sassy_Social_Share]