H.C. Andersen

Tre Smaae-Digte

1830

I.

Elskeren og Fuglen

ELSKEREN

Høit paa Grenen Fuglen gynger;

Hører dog hvor smukt den synger!

Qvidrer lystigt hvad den veed,

Synger om min Kjærlighed.

Nævner over tusind’ Gange

Hendes Navn i sine Sange;

Hjertet finder atter Ro,

Thi jeg veed, hun er mig tro!

FUGLEN

Nei, fra Reden blev jeg skræmmet,

Der er Bryllup nu i Hjemmet,

Bruden var Din Hjertenskjær –

Du forstaaer mig ikke her!

ELSKEREN

Budskab den fra hende bringer.

O, saa saligt sødt det klinger!

Mig hun seer paa Tankens Strøm,

Og i hendes bedste Drøm!

FUGLEN

– Brud og Brudgom sad nu sammen;

Der var Lystighed og Gammen!

Smukt om Troskab blev der talt,

Men om Dig ei Talen gjaldt.

ELSKEREN

Gud, til Dig jeg Tak vil sende!

Fader, ja, Du gav mig hende,

Hun min første Kjærlighed,

Min i Tid og Evighed!

Lille Fugl, løft glad din Vinge!

Hilsen du til hende bringe,

Du om Troskab synge maa,

Ogsaa hun vil dig forstaae!

II.

Wer kennt unsre Sinnen?

– Wer kennt unser Herz?

Goethe

Du fatter ei Bølgernes evige Gang,

Ei Aanden, som svulmer i Toner og Sang;

Ei Følelsen dybt i Blomstens Duft,

Og Solens Flamme mod Storm og Luft,

Ei Fuglens Qvidren af Længsel og Lyst,

Og troer dog, Du fatter en Digters Bryst?

Der svulmer det meer end i Bølgens Gang;

Der findes jo Kilden til Toner og Sang,

Der voxer Blomsten med evig Duft,

Der brænder det uden den kjølende Luft,

Der kjæmpe Aander i Længsel og Lyst,

De kjæmpe mod Døden, dybt i hans Bryst!

III.

»Liebe kann einen Satan bekehren.«

Hoffmann

Om mine Digte

Man sige vil,

At her det neppe

Gik rigtigt til.

Ja til slig Tale

Man er parat,

At de fra Heine

Er’ Plagiat.

Hvad end de sige,

Er jeg dog fri,

Gud Amor ene

Er Skyld deri!

Tre Smaae-Digte

Først kendte tryk i Læsefrugter, bind 50, decemberhæftet 1830. BFN 106-108

187
Gammenglæde, fryd.
188
Wer kennt unsre … Goethe(tysk) hvem kender vort sind? / hvem kender vort Hjerte?; citat fra Goethes digt »Brief an Lottchen« i Teutschen Merkur, januar 1776; hvor H.C. Andersen skriver »Wer«, har Goethe »Lottchen, wer« (lille Lotte, hvem).
Liebe kann … Hoffmann(tysk) kærlighed kan omvende en satan; citatet af E.T.A. Hoffmann har ikke kunnet lokaliseres.
189
Heineden tyske forfatter H. Heine.
Amorden romerske kærlighedsgud, ofte fremstillet som et drengebarn med bue og pil.
Download som e-bog E-bog Download som pdf PDF
Del/henvis til værket

Indhold

Elskeren og Fuglen II. III.

Del

[Sassy_Social_Share]