H.C. Andersen

Tunge Timer

Vor Tid skriver nu paa sin Viisdoms Bog,

Er det til Godt eller til det Værre?

Det er forfærdeligt at blive saa klog

At man ikke troer paa Vorherre!

O det var bedre for Hver og Een,

Der forarger hver fattig Begavet,

At om hans Hals hang en Møllesten,

Og han laa dybest i Havet.

Nu alle Overmaals Kloge veed,

Gud skabtes ved Menneskets Snille.

Og Mennesket er »Ufeilbarlighed«,

Et Grundstof er Livets Kilde.

Alt hvad vi stræbte og leved’ og led

Udslukkes med Livets Flamme.

I et bundløst Intet synke vi ned,

Ondt og Godt er Et og det Samme.

O evige Gud, bliv hos os! Bliv!

I Dig og ved Dig Alt er givet.

Forund os i Naade »det evige Liv«

Og Erindring om Jordelivet!

Tunge Timer

Først kendte tryk i Illustreret Tidende, nr. 820, 13. juni 1875. BFN 1053

449
forarger … Havetjf. Matthæus 18,6, og Markus 9,42.

Udaterede lejlighedstryk

Del

[Sassy_Social_Share]