H.C. Andersen
Fra Dagens Nyheder 1874

Uddrag af brev til Edmund W. Gosse

Etatsraad H. C. Andersen har nylig tilskrevet Englænderen Edmund W. Gosse et Brev, hvoraf The Academy meddeler følgende Uddrag: »Min Muse har nu slumret i lang Tid. Det er et helt Aar og fem Maaneder, siden jeg blev syg, og jeg er endnu lidende; min Helbredelse skrider dog fremad, skjøndt meget langsomt. Leveren har været angreben, og jeg er endnu baade asthmatisk og rheumatisk; kun med stor Anstrengelse kan jeg komme op og ned af Trapperne. Jeg maa saaledes nægte mig den Fornøielse at besøge mine Venner, men de ere trofaste og besøge mig istedenfor. Trods Alt dette er min Læge tillidsfuld og gjør Regning paa, at Vaaren vil bringe mig Helbred og Kræfter igjen, og da vil jeg reise som sædvanlig. Hvor længes jeg ikke efter at se England og mine engelske Venner igjen, men man siger mig, at det vilde være for anstrengende, saa jeg maa nøies med at drage sydpaa, ind mellem Bjergene«.

Uddrag af brev til Edmund W. Gosse

Trykt første gang uden titel i Dagens Nyheder, nr. 65, 7. marts 1874. BFN 1034

559
Edmund W. GosseEdmund William Gosse (1849-1928), engelsk digter og kritiker; 1872 og 1874 foretog han rejser i Skandinavien, hvor han blev fortrolig med skandinavisk litteratur og gjorde en del bekendtskaber, bl.a. H.C. Andersens, som han mødte første gang 22. juli 1872. Udgav 1875 Studies in the Literature of Northern Europe og 1911 Two Visits to Denmark.
The Academytidsskriftet The Academy. A weekly Review of Literature, Science, and Art, som Edmund W. Gosse var knyttet til; i nr. 91, 31. januar 1874, bragtes det nævnte uddrag af H.C. Andersens brev til Edmund W. Gosse med flg. indledning: »As it has been widely stated that Hans Christian Andersen is suffering from mortal disease, and as even in Denmark very conflicting statements with regard to his health have been in circulation, we believe it will interest our readers to see the following extract from at letter Mr. Gosse has just received from the poet himself. Herr Andersen says: – (...)«.
Musei græsk mytologi var de ni muser døtre af Zeus og Mnemosyne og skytsgudinder for kunst og videnskab.
et helt Aar og fem Maaneder, siden jeg blev sygallerede i efteråret 1872 var H.C. Andersen plaget af alvorlig sygdom, der kulminerer november 1872 og varer ved til i hvert fald april 1873, hvor han begiver sig på en rejse til Tyskland og Schweiz.
rheumatiskreumatisk; angrebet af reumatisme, gigtagtige smerter i muskler og led.
min Lægeforskellige læger tilså H.C. Andersen under hans sygdomsperioder, bl.a. prof. Emil Hornemann (1810-1890) og Theodor Collin (1815-1902).
gjør Regning paaregner med.

Del

[Sassy_Social_Share]