H.C. Andersen
Fra Kjøbenhavns-Posten 1833

Uddrag af et Privatbrev fra Paris, dateret 11te Juni 1833

»Napoleons-Monument er nu færdigt; det er bestemt til at opsættes paa Vendôme-Støtten i Aar d. 29de Juli; det vil blive en sand Folkefest. – Cas. Delavigne har skrevet en ny Tragoedie i 3 Akter: »Les fils d’Edouard«, hvori Madem. Mars udfører Elisabeths Rolle; det spilles flere Gange om Ugen for propfuldt Huus og vilde vist gjøre megen Lykke paa vor Scene, hvor Jomfru Heger og Fru Heiberg da maatte spille de unge Prindser. – Herolds sidste Opera: »Le pré aux clercs«, er et Hav af Toner med Storm og Stille; det egner sig ypperligt for vor Scene, og vil vist fortrylle Kjøbenhavnerne som det fortryller Pariserne. – »Robert le diable« er en mesterlig Musik, men intet Stykke for os, da Maskineriet her er Halvdelen, og aldeles vilde forbyde Opførelsen. Derimod kunde vel »Gustav III.« gjøre Lykke og nok arrangeres hos os. – Som et Beviis paa den letfærdige Tone, der hersker i de fleste nye Vaudeviller, og hvorom vi ikke gjøre os en Idee, kan anføres en af de nyeste: »Sous clef«, der spilles af en eneste Dame; hun er lukket inde, Kjæresten kan ikke slippe ind, hun spiser og drikker, synger moersomme Couplets og klæder sig tilsidst af til det sidste Stykke; i samme Øieblik aabnes et lille Vindue over Kaminen: gjennem dette har Elskeren fundet Vei og springer ind; Pigen giver et Skrig, flyver i Seng, Elskeren kommer ganske taus og– Tæppet falder: – det gjør megen Lykke. – Carricaturer høre her til Dagens Orden. Paa et sees en Mand med et Æble i den ene Haand og en Pære i den anden, med Underskrift: »Æblet forførte Adam, Pæren Lafayette!« – Digteren Victor Hugo har, som bekjendt, et stort Partie imod sig, og i de forskjellige Blade søge hans Modstandere at gjøre ham latterlig. Nylig læstes saaledes, at han arbeidede paa et Drama, der varede i 300 Aar; det var i 12 Akter, og i første Akt fødte nogle Nonner en Deel unge Pigebørn, der alt i anden Akt døde af Alderdom.«

Del

[Sassy_Social_Share]