H.C. Andersen

[Uden fælles titel]

1830

Paa det første Træ

Den som mig plantede var selv en Børneven,

Thi kom, I kjære Smaae, kun til mig hen;

Her tør I lege, svinge jer i Dands,

Mens Fuglen sidder i min grønne Krands,

Og synger om, hvad den i Verden saae;

Thi kom herhid, I Uskylds kjære Smaae! –

Paa det andet Træ

Naar Vaaren pynter Eng og Skov og Krat,

Og Maanen skinner i den stille Nat,

Kom da, I Elskende, paa Eders glade Gang,

For Eder hvelver jeg mit Blade-Hang;

Ei skal jeg røbe Eders rene Lyst,

Om end I riste Runer i mit Bryst!

Paa det tredie Træ

Naar Heden trykker i den snevre By,

Og Søndagsklokken ringer høit mod Sky,

Kom, brave Borger, med din fromme Viv,

Og glæd Dig ved Naturens Blomster-Liv!

Hvil i min Skygge medens hist paa Vang,

Dog Lærken synger høit sin Sommer-Sang!

Paa det fjerde Træ

Han, som os satte, alt som spæde Smaae,

Han lever nu, hvor Himlens Stjerner staae;

Han pleied’ os, vi havde ham saa kjær,

Og tidt hans Aand vi see ved Aftenskjær,

Naar Bedstemoder med sin hvide Lok

Her sidder med den kjære Børne-Flok!

[uden fælles titel]

Først kendte tryk i Moerskabs-Læsning, og Curiosa. Tillæg til Iversens Avis (Fyens Stifts Avis, og Avertissementstidende), nr. 94, 25. juni 1830. Som indledning til digtet anføres i forlængelse af et optryk af »»Avis aux lectrices«« (BFN 80; se side 196): »Fra samme Digters Haand haves følgende, hidtil utrykte 4 Smaadigte – der snart ogsaa ville blive at læse paa deres Bestemmelsessted: de – alle Odenses Spadserende velbekjendte – fire gamle Abelliner udenfor Marieshøi«. BFN 91

178
Thi (kom)derfor.
Blade-Hangnedhængende løv.
Vangmark.
179
alt somsom.
Download som e-bog E-bog Download som pdf PDF
Del/henvis til værket

Indhold

Paa det første Træ Paa det andet Træ Paa det tredie Træ Paa det fjerde Træ

Del

[Sassy_Social_Share]