H.C. Andersen

[uden fælles titel]

I Jenny Linds Album

Folkesangen har en Verden inde,

Du har kaldt den frem til Liv paa ny,

Sangens Musa kom, en nordisk Qvinde,

Snillet selv, og dog som Barnet bly.

Selv Du ei Din bedste Ynde kjender,

Sjælens Reenhed, ubevidst udtalt;

Hellig for Din Kunst Dit Hjerte brænder,

Gud er Dig dog Stjernen over Alt!

I Krystal skal Nectardrikken bydes,

Norden har ved Dig een Stjerne meer,

Ved Din Sang vi luttres, røres, frydes;

Der er Jubel, hvor man Dig gjenseer!

I Maleren Melbyes Stambog

Skal Mindets Blomst paa Livets Elv

Groe som en Straalekjerte,

Hold fast ved Gud og ved Dig selv, –

Natur i Kunst og Hjerte.

Du skal ei beile til de Smaa,

Ei ængstelig betragte Hoben;

Du fik et Guddomskald som Faa,

Seil Du kun freidig! Du fik Daaben!

I Maleren Gertners Stambog,

(ved at see hans Portrait af Thorvaldsen).

Hans rige Aand i Værker Danmark arver,

Ham selv vi eie gjennem Dig i Farver.

[uden fælles titel]

Først kendte tryk i Gæa, æsthetisk Aarbog, december 1845 med årstallet 1846 på titelbladet. BFN 483-485

98
Musamuse; i græsk mytologi er de ni muser skytsgudinder for kunst og videnskab, døtre af Zeus og Mnemosyne.
Din Kunstsvenske Jenny Lind var sangerinde.
Nectar(drikken)nektar; i græsk mytologi den drik, der gjorde guderne udødelige.
Stambogalbum, hvori venner og gæster skrev deres navne sammen med sentenser, vers o.l.
(Straale)kjertekerte; stearin- el. vokslys.
99
Gertners … ThorvaldsenJ.V. Gertners portræt af Thorvaldsen i sit atelier fra ca. 1839 (nu i Thorvaldsen Samlingen på Nysø).
Stambogjf. ovenfor.
Download som e-bog E-bog Download som pdf PDF
Del/henvis til værket

Indhold

I Jenny Linds Album I Maleren Melbyes Stambog I Maleren Gertners Stambog,

Del

[Sassy_Social_Share]