H.C. Andersen

Af [uden fælles titel]

Vexelsang ved Kilden

1.

Sankt Hans du bringer os Sommertid,

din Fest skal staa i det Grønne;

Stadsen koster os ikke en Hvid,

Kukker og Drossel synge: Kom hid!

Alle Smaapiger er kjønne!

Kjønnere gjør dem nu Kildens Væld.

Lykke og Held!

Lykke og Held!

Det vilde Skovæble trives.

Hexene flyve henover Vang,

Hesten er kun en Humlestang.

Klog Mand trækker da med sin Kabuds,

seer ei derpaa, seer ei derpaa.

Bonden tænder paa Marken Blus,

saa kan ei Sot og Syge ham naa!

Hil være Sanct Hans!

Hil være Sanct Hans!

2.

Snart komme alle de Stjerner smaa,

de blinke smukt ned fra oven;

Nattergalene høre vi slaa,

Kjærestefolk med hinanden gaa,

der er saa dejligt i Skoven.

Sammen de vandre til Kildens Væld.

Lykke og Held!

Lykke og Held!

Ei skjønnere Aften gives.

Rumlende, tumlende kommer en Flok,

nogle paa Krykke, andre med Stok;

Skillinger blanke de kaste paastand,

i Kildens Vand, i Kildens Vand.

Sundheds Urt er den bedste Urt,

den er langt meer end Guldet purt.

Hil være Sanct Hans!

Hil være Sanct Hans!

3.

Sanct Hans, du bringer os Sommertid,

din Fest skal staa i det Grønne.

Stadsen koster os ikke en Hvid;

Kukker og Drossel synge »Kom hid!«

Alle Smaapiger er kjønne;

Kjønnere gjør dem nu Kildens Væld.

Lykke og Held!

Lykke og Held!

Det vilde Skovæble trives.

Lykke og Held!

Lykke og Held!

Det vilde Skovæble trives.

Lykke og Held!

Lykke og Held!

Af [uden fælles titel]

Opført første gang på Det Kgl. Teater 22. maj 1858, som to af i alt tre kor i intermediet til Ludvig Holbergs komedie Kilde-Reysen, 1724, til musik af J.P.E. Hartmann; her gengivet efter partiturene i Jubeludgave af Ludvig Holbergs Comoedier, bind III, 1883-1888. BFN 1270

Tekstrettelser i forhold til trykforlægget

304,12Skovæble < Skov æble
304,13henover Vang, < henover Vang
304
Vexelsangsang, hvor to el. flere kor el. sangere skiftes til at synge.
en Hvidoprindelig navn på middelalderlig sølvmønt; her: ingenting.
Kukkergøg.
Vangmark.
Humlestangstøttepæl for humleranker.
Kabudshue med øreklapper, slag med hætte.
Sot(dødelig) sygdom.
(høre vi) slaasynge.
(kaste) paastanduden ophold.

Del

[Sassy_Social_Share]