H.C. Andersen

[uden fælles titel]

Til Kongen

I eet Aar, hvilket Væld af Lykkens Magt!

Til dine Børn blev Konge-Kroner bragt,

Og Dig tilfaldt Europas ældste Rige;

Hvor høit end Bølgen slaaer, i Kraft det staae!

Gid Krigens Rædsler ei til Danmark naae,

Du være Christian den Lykkelige!

Til Dronningen

Du staaer som Moder og som Ægteviv

I et velsignet, smukt Familieliv,

Som et Exempel. Gid dit Huuslivs Lykke

I hele Danmarks Rige boe og bygge!

[uden fælles titel]

Først kendte tryk i Folkekalender for Danmark 1864, der udkom december 1863, under en illustration af kong Christian 9. og dronning Louise. BFN 873-874

349
dine Børn blev Konge-Kroner bragthentydning til at fire af kong Christian 9.s børn kom til at sidde på tronen: den ældste søn som den senere Frederik 8., Alexandra som dronning af England, Dagmar som kejserinde af Rusland (under navnet Marija Fjodorovna) og Vilhelm som konge af Grækenland (under navnet Georg 1.).
Europas ældste RigeDanmark er Europas ældste kongedømme; kong Christian 9. blev konge efter kong Frederik 7.s død i 1863.
Krigens Rædslerhentydning til anden slesvigske krig, der begyndte 24. december 1863.
Exempelforbillede.
Download som e-bog E-bog Download som pdf PDF
Del/henvis til værket

Indhold

Til Kongen Til Dronningen

Del

[Sassy_Social_Share]