H.C. Andersen

Vandring paa Vesuv. Ved Eruptionen om Aftenen den 24 Februar 1834

(Fragment, skrevet nogle Dage efter i Portici)

Mellem lilla Bjerge drømmer,

Klædt i hvidt, Neapels By,

Ischia paa Havet svømmer

Som en purpurfarvet Sky.

Sneen mellem Bjergets Kløfter

Ligger, som en Svaneflok;

Sort Vesuv sit Hoved løfter

Med den røde Flamme-Lok.

Opad! her sig Stien vinder,

Kom! det mørknes meer og meer!

Græs og Buske, Alt forsvinder,

Man en udbrændt Verden seer.

Mulerne hvert Fodtrin standse,

Speide klogt med Blik og Fod;

Lava-Stjerner Bjerget krandse,

Ha! de gløde, ret som Blod!

Vi maa op ad Keglens Side;

Mulen kan ei stige her;

Dybt vi gjennem Aften glide,

Vogt Dig! Stenen styrter der!

Sort deroven, sort dernede,

Stormens Vinge Asken slaaer.

Føler Du den stærke Hede,

Som fra Bjergets Kløfter gaaer?

Som en mægtig Ild-Frugt hænger

Maanen over Keglens Rand,

Opad Krateret sig trænger

Kulsort Røg; Alt staaer i Brand!

Maanen skjules, Alting sortner,

Taus’ vi staae paa samme Sted.

Ilden hvirvler, Bjerget tordner,

Steen glorøde rulle ned!

Kun en størknet Skorpe dækker

Hvad igaar som Ild-Dynd flød,

Lange Revner, dybe Sprækker,

Med den røde Flamme-Glød!

Fremad, fremad! hen derover!

See ei, til den dybe Dal

Gaaer en Strøm, men uden Vover,

Smeltet, flydende Metal!

Hymner dybt fra Bjerget stige:

Ild-Cheruben flyver ud! –

Rædsels Storhed uden Lige!

Hjertet klynger sig til Gud!

Vandring paa Vesuv. Ved Eruptionen om Aftenen den 24 Februar 1834

Først kendte tryk i Poetisk og prosaisk Lommebog, december 1835. BFN 281

Tekstrettelser i forhold til trykforlægget

497,4glorøde < glodrøde
496
Eruptionenvulkanudbruddet.
Porticiitaliensk by ved foden af Vesuv, sydøst for Napoli.
Ischiaø sydvest for Napoli.
Mulernemuldyrene.
497
Voverbølger.
(Ild-)Cherubenkerub; egentlig englelignende væsen, som med et flammesværd står vagt om Paradisets Have, jf. 1. Mosebog 3,24.

Del

[Sassy_Social_Share]