H.C. Andersen

† Ved Christian Ryders Grav

Jeg saae Dig nys, da var Du karsk og glad;

Hos Dig og Dine var saa godt at være.

Nu Kredsen er som Avner splittet ad,

Brat tog Dig Døden bort fra Dine Kjære.

»Guds Villie skee!« var Bønnen som Du bad;

»Guds Villie skee!« den Bøn vi og frembære.

I Kisten er kun Jord, et vissent Blad,

Det, som vi elsked’, boer hos Lysets Hære!

† Ved Christian Ryders Grav

Først kendte tryk i Kjøbenhavns kongelig alene privilegerede Adressecomptoirs Efterretninger (Adresseavisen), nr. 85, 10. april 1838, under mærket: »L – .«. BFN 316

530
karsksund, glad.
Avnertørre højblade, der fraskilles ved kornets tærskning.
(vi) ogogså.

Del

[Sassy_Social_Share]