H.C. Andersen

† Ved Efterretningen om Michael Wiehes Død

Det er en Trængsels Tid med Tab paa Tab;

Mens Blod er flydt og Blod er til at græde,

Gaaer Døden frem mod Konst og Videnskab,

Det Danevirke med sin Fod at træde.

Vor Herlighed Een efter Anden Døer,

Ydmygede og smaa vi staae tilbage;

Der ruller over Danmark tunge Søer.

Farvel, I Storheds Svaner, som bortdrage!

† Ved Efterretningen om Michael Wiehes Død

Først kendte tryk i Illustreret Tidende, nr. 267, 6. november 1864. BFN 885

358
en Trængsels Tid … Tabhentydning til anden slesvigske krig, 1864.
DanevirkeDannevirke; fæstningsanlæg i Slesvig, hvis ældste dele stammer fra 650; udbygget i flere omgange. Det mistede sin militære betydning i 1300-tallet, men blev et nationalt symbol under Treårskrigen, 1848-1850. En del af Dannevirke blev befæstet i 1864, men 5. februar blev stillingen opgivet.

Del

[Sassy_Social_Share]