H.C. Andersen

Ved Krandsens Heisning paa Hr. Grandjean’s ny Gaard, den 22de December 1853

Mel: Vi Sømænd gjør ei mange Ord.

Fra gammel Tid en Gaard her stod,

Nu er den »gamle Minder,«

Men paa dens Grund, og den er god,

En ny man opreist finder.

Vi reiste den med Krandsen paa,

Vi til dens Fest os samle;

Du nye Gaard, gid Lykken maa

Boe her, som i den gamle.

Gid meget Godt og Dygtigt skee

I dette Huus, vi satte!

Gid Fremtids Børn maa paa det see,

Som een af Byens Skatte,

Som mærkeligt i meer end Grund,

Saa at derom man sjunger,

Og nu fra Hjerte og fra Mund

Vort Hurra for det runger!

Ved Krandsens Heisning paa Hr. Grandjean’s ny Gaard, den 22de December 1853

Først kendte tryk: lejlighedstryk. BFN 640

219
Grandjean(’s)formentlig konditor C.F. Grandjean, som overtog Jonas Collins første bolig og i 1853 opførte en ny gård på stedet.
Vi Sømænd … Ordførstelinje af vise fra J.C. Todes komedie Søeofficererne, eller Dyd og Ære paa Prøve, 1782, opført første gang på Det Kgl. Teater 1783; vandremelodi tillagt A.-E.-M. Grétry.

Del

[Sassy_Social_Share]