H.C. Andersen

Ved Mad. A. K. Spendrups Grav

»Hustrue! Moder! Du har os forladt!«

Saa klage Dine i den mørke Nat.

Armod græder ved Dit kolde Leer,

»Moder! ak! vor Moder er ei meer!«

Venskab planter Blomster paa Din Grav;

Om os alle trøstende Du svæver;

Aanden ei forgaaer i Tidens Hav,

Støvet døer kun, evig Aanden lever.

Livet svinder, som en Drøm saa brat,

– Stjerneskud i Evighedens Nat –

Men vi gaae til Livets Morgenrøde

Christ og alle Gode der at møde.

Ved Mad. A. K. Spendrups Grav

Først kendte tryk i Kjøbenhavns kongelig alene priviligerede Adressecomptoirs Efterretninger (Adresseavisen), nr. 189, 14. august 1827, under mærket »C.«. BFN 10

48
A. K. Spendrup(s)veninde til Kirstine Schwartz, H.C. Andersens værtinde i Spendrups Gaard, Vingårdsstræde 6 i København.
Armoddyb fattigdom.
kolde Leerkolde, dvs. døde, legeme.
Støv(et)menneskets forgængelige krop, typisk i modsætning til ånd el. sjæl.

Del

[Sassy_Social_Share]