H.C. Andersen

Videnskabernes Skaal

Mel. »Kom lieber Mai.«

Vor Jord er deelt i Stater,

I Riger eller Lehn,

Dit Scepter alma mater

Dog samler dem til een;

Og Kundskabs Træ er Thronen,

Det naaer mod Himlens Blaa,

Hver enkelt Green gjör Kronen,

Hver lige skattes maa!

Ja, Livets bedste Goder

Höit over jordisk Dunst,

Omfatter, som en Moder,

Du, Videnskab og Kunst! –

Et Rige ei betrygges

Ved Kugler, Krudt og Staal,

Med Lov maa Landet bygges,

Derfor Juristens Skaal!

Du som os Tröst forkynder

Paa Smertens Golgatha,

Saa Sukket hos hver Synder

Döer i Halelluja;

Du, som har fattet Aanden

I alle Bögers Bog,

Hil Dig! vi række Haanden

Hver ædel Theolog.

Du, som fra Himlen stammer

Saa understærk og fri,

Med Aandens Pindse-Flammer

Hil dig, o Poesie!

Hvad blev vort Eftermæle,

Naar Saga fra os gik?

Hil derfor de, som dvæle

Ved Mindets Mosaik!

Din, Philosoph, er Æren

At vi med Sjælen see

Vort Væsen og vor Væren,

Hvert Stof og dets Idee!

Ugrændselig, som Tanken

Har Blikket banet Sti,

Sprængt har vi Himmel-Skranken,

Hil dig! Astronomie!

Hil ham, som öved Tanken

Til Hjælp paa Dödens Flod,

Og planted’ Sundheds Ranken,

Hvor Hælsots Urten stod! –

»Ja Livets bedste Goder

Höit over jordisk Dunst,

Omfatter som en Moder,

Du, Videnskab og Kunst!«

Videnskabernes Skaal

Først kendte tryk: lejlighedstryk. Visen er skrevet 15. februar 1838 og sandsynligvis afsunget i forbindelse med de svenske studenters besøg i København i februar 1838, måske i Studenterforeningen. BFN 314

Tekstrettelser i forhold til trykforlægget

526,9gjör Kronen, < gjör Kronen
527,5vor Væren, < vor Væren
526
Kom lieber MaiC.A. Overbecks vise »Komm, lieber Mai, und mache« fra 1775 (dansk »Kom maj, du søde, milde«) med melodi af Mozart fra 1791.
alma mater(latin) den nærende, kærlige moder; universet.
Dunstluft, atmosfære.
GolgathaGolgata; i Det Nye Testamente navnet på det sted, hvor Jesus blev korsfæstet, jf. Matthæus 27,33.
alle Bögers BogBibelen.
Aandens Pindse-Flammerjf. Helligåndens komme pinsedag år 33, Apostlenes Gerninger 2,1 ff.
Sagai nordisk mytologi gudinde for saga- og historieskrivningen.
527
(Himmel-)Skrankenafgrænsningen, grænsen.
Hælsot(s)helsot; dødelig sygdom.

Del

[Sassy_Social_Share]