H.C. Andersen

»Rolighed«

Det gamle Kjøbenhavn groer over Volden,

Det kneiser ungt ud mod de aabne Søer,

Hvor »Rosenvænget« naaer til Øresund,

Og Konstner-Navne lyse ud i Verden.

Her trives Roserne. Det vilde Viinløv

Udfolder Efteraarets Farvepragt,

Mens bag Kastanietræer og Hyld og Popler

Et Hjem sig løfter, minderigt fra Fortid.

Her Sangen lød: »Eleonora Ulfeldt«,

Her Tænkeren sad under Poppelpilen

Og lyttede til Aanden i Naturen.

Det Hjem er nu et lille »Rosenborg«,

Med Taarn og med Altaner ud mod Sundet,

Hvor Malmø og Landskrona sees i Solskin

Og Tycho Brahes Ø og Gyldenlund.

I Karavane Skibe gaae forbi,

Slig Svaneflok, saa stor, kun sees i Sundet.

Naar saa i Aftnen Himlens Stjerner blinke,

Og Fyret fra »Trekroner« lyser vidt om,

Hvert Fartøi ude tænder sin Lanterne,

Troer man at see et festbelyst Venedig,

En svømmende, illumineret By.

Dog skjønnest er her inden fire Vægge,

I Gjestfrihedens lykkelige Hjem.

Johannes Ewald sang udødeligt

Rungsteds Lyksalighed. O, havde han

I vor Tid levet og i dette Hjem,

I dette Hjertelag, hos disse Venner,

Han havde sjunget da en deilig Sang

Om »Rolighed« og Rosenvængets Roser.

Mit Hjem i Hjemmet, hvor bag Hyldens Hang

Mit Liv fik Solskin og min Harpe Klang,

Dig bringer jeg taknemlig, glad min Sang!

Del

[Sassy_Social_Share]

Henvis til værket

H.C. Andersen: »Rolighed«. Udg. af Laurids Kristian Fahl, Esther Kielberg, Klaus P. Mortensen, Jesper Gehlert Nielsen & Finn Gredal Jensen[INFO OM 18-binds-udgaven 2003-2009...] for Det Danske Sprog- og Litteraturselskab. Digitaliseret af Dan H. Andreasen & Holger Berg til sitet hcandersen.dk

Creative Commons, Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) Draft, not for public accession