H.C. Andersen
Fra Gæa Æsthetisk Aarbog 1847

To Billeder fra Kjøbenhavn

I

Ud til den grønne Vold, der gaaer rundt om Byen, ligger en stor rød Gaard med mange Vinduer, i dem voxer Balsaminen og Ambratræet; fattigt seer der ud derindenfor, og fattige gamle Folk boe der.

See! op til Vindueskarmen læner sig en gammel Pige, hun plukker det visne Blad af Balsaminen og seer ud paa den grønne Vold, hvor lystige Børn tumle sig; hvad tænker hun paa? Et Livs Drama ruller op for Tanken.

De fattige Smaa, hvor lykkeligt de lege! hvilke røde Kinder, hvilke velsignede Øine, men hverken Skoe eller Strømper have de paa; de dandse paa den grønne Vold der, hvor Sagnet fortæller at for mange Aar tilbage, da Jorden der altid sank, blev et uskyldigt Barn lokket med Blomster og Legetøi ind i den aabne Grav, som de murede til medens den Lille legede og spiste. Da laae Volden fast, og bar snart et deiligt Grønsvær. De Smaa kjende ikke Sagnet, ellers vilde de høre Barnet græde endnu dernede under Jorden, og Duggen paa Græsset vilde synes dem de brændende Taarer. De kjende ikke Historien om Danmarks Konge, der da Fjenden laae udenfor, reed her forbi, og svoer at han vilde døe i sin Rede. Da kom Qvinder og Mænd, de gjøde kogende Vand ned over de hvidklædte Fjender, som i Sneen kravlede op ad den ydre Voldside.

Lystigt lege de fattige Smaa.

Leeg du lille Pige! snart kommer Aarene – ja, de velsignede Aar: Confirmanterne spadsere Haand i Haand, Du gaaer i hvid Kjole, den har kostet din Moder nok, og dog er den syet om af en større, gammel! Du faaer et rødt Schawl, det hænger Dig forlangt ned, men saa kan man see, hvor stort det er, hvor altfor stort! Du tænker paa din Stads og paa den gode Gud. Deilig er en Vandring paa Volden! Og Aarene gaae med mange mørke Dage, men med Ungdomssind, og Du faaer en Ven, Du veed det ikke! I mødes; I vandre paa Volden i det tidlige Foraar, naar alle Kirkeklokker ringe store Bededag. Der er endnu ikke Violer at finde, men ud for Rosenborg staaer der et Træ med de første grønne Knopper, der standse I. Hvert Aar skyder Træet grønne Grene, det gjør ikke Hjertet i Menneskets Bryst. Gjennem dette glide flere mørke Skyer, end Norden kjender. Stakkels Barn, din Brudgoms Brudekammer bliver Ligkisten, og Du bliver en gammel Pige; fra Vartou seer Du bag Balsaminen ud paa de legende Børn, seer din Historie gjentages.

Og det er just det Livs-Drama, der ruller op for den gamle Pige, der seer ud paa Volden, hvor Solen skinner, hvor Børnene med røde Kinder og uden Strømper og Skoe juble, som alle de andre Himlens Fugle.

II

Det er Efteraar, vi staae paa Kastelsvolden og see ud over Havet paa de mange Skibe og paa den svenske Kyst, der løfter sig høit i det sidste Solskin; bag ved os gaaer Volden brat ned ad; der staae prægtige store Træer, det gule Løv falder fra Grenene; dernede ligge skumle Huse med Træpalisader, derindenfor hvor Skildvagten gaaer, er saa snevert og skummelt, men endnu mørkere er der bag det gittrede Hul, der sidde fangne Slaver, de værste Forbrydere.

En Straale fra den nedgaaende Sol falder ind i det nøgne Kammer. Solen skinner paa Onde og paa Gode! den mørke barske Fange seer med et hæsligt Blik paa den kolde Solstraale. En lille Fugl flyver mod Gitteret. Fuglen synger for Onde og for Gode. Den synger et kort »Qvivit,« men bliver siddende, slaaer med Vingen, piller en Fjer af den, lader de andre Fjer bruse om Halsen – og den onde Mand i Lænker seer derpaa; et mildere Udtryk gaaer over det hæslige Ansigt; en Tanke, som han ikke selv gjør sig tydelig, skinner frem i hans Bryst, den er beslægtet med Solstraalen gjennem Gittret, beslægtet med Duften af Violerne, som om Foraaret voxe saa rigt udenfor. Nu lyder Jægernes Musik, saa liflig og stærk. Fuglen flyver fra Fangens Gitter, Solstraalen forsvinder og der er mørkt inde i Kammeret, mørkt i den onde Mands Hjerte, men Solen har dog skinnet derind, Fuglen sjunget derind.

Bliv ved I smukke Valdhorntoner, Aftenen er smuk, Havet speilglat og stille!

To Billeder fra Kjøbenhavn

I

Trykt første gang i Gæa, æsthetisk Aarbog, 1847, udgivet af P.L. Møller, december 1846, som det første af »To Billeder fra Kjøbenhavn«. I Samlede Skrifter, Attende Bind, 1855 (BFN 740) ændredes titlen til »Fra et Vindue i Vartou«. BFN 512/II,295-296/VII,163-164.

382
Ambratræetsandeltræet.
Sagnet … legede og spisteifølge folketroen kan en bygning stå til evig tid, hvis noget levende bliver begravet derunder.
døe i sin RedeFrederik 3.s ord, da han blev rådet til at flygte under svenskernes forberedelser til Københavns belejring 1658-1659.
Schawlsjal.
383
Vartoustiftelse for ældre oprettet af Christian 4. i 1607. Stiftelsen havde 1666-1934 til huse på hjørnet af Farvergade og Vestervoldgade i København.
II

Trykt første gang i Gæa, æsthetisk Aarbog, 1847, udgivet af P.L. Møller, december 1846, som det andet af »To Billeder fra Kjøbenhavn«. I Historier, 1852 (BFN 606) ændredes titlen til »Et Billede fra Castelsvolden«. Denne tekst bringes i denne udgaves bind 2. BFN 513/II,228/VII,141-142.

383
Kastelsvoldenomkring 1840 blev Kastelsvolden en yndet promenade for københavnerne, og spadserestier blev anlagt.
det gittrede Huli Kastellet, som havde sit eget arresthus, blev der, efter Tugt-, Rasp- og Forbedringshusets brand på Christianshavn, i perioden 1817-1847 indrettet et midlertidigt fængsel i to krudttårne.
Download som e-bog E-bog Download som pdf PDF
Del/henvis til værket

Indhold

source I II

Del

[Sassy_Social_Share]

Henvis til værket

H.C. Andersen: To Billeder fra Kjøbenhavn. Udg. af Laurids Kristian Fahl, Esther Kielberg, Klaus P. Mortensen, Jesper Gehlert Nielsen & Finn Gredal Jensen[INFO OM 18-binds-udgaven 2003-2009...] for Det Danske Sprog- og Litteraturselskab. Digitaliseret af Dan H. Andreasen & Holger Berg til sitet hcandersen.dk

Creative Commons, Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) Draft, not for public accession